Varainhankinta ja likviditeetti

Aktia Pankki on keskittynyt palvelemaan yksityisasiakkaita sekä pienyrityksiä. Lähes 90 % lainoista myönnetään yksityistalouksille, ja suurin osa niistä on asuntovakuudellisia lainoja. Aktian varainhankintakanavista merkittävin, katetut joukkolainat, käyttää näitä asuntovakuudellisia luottoja vakuusmateriaalina. Katetut joukkolainat on suunnattu kansainvälisille sijoittajille, ja emissioiden koko on mitoitettu täyttämään markkinoiden tarpeet emissioiden jälkimarkkinoiden turvaamiseksi. Kaikki emissiot on tarkoitus laskea liikkeelle euromääräisinä. Aktia Pankin tavoitteena on olla säännöllinen liikkeeseenlaskija katettujen joukkolainojen tukkumarkkinoilla.

Katettujen joukkolainojen lisäksi Aktia laskee liikkeelle vakuudettomia emissioita. Vakuudettomilla emissioilla pankki täydentää ja monipuolistaa varainhankintamahdollisuuksiaan sekä mahdollistaa institutionaalisten sijoittajien erityisiin tarpeisiin vastaamisen. Vakuudettomien emissioiden määrä vaihtelee likviditeettitarpeesta riippuen. Osa emissioista voi olla tukkumarkkinoille suunnattuja, osa pienempiä, räätälöityjä emissioita.

Aktia Pankki on aika ajoin markkinoilla rahoitussuunnitelmaan sopivilla kohdennetuilla emissioilla. Tällä hetkellä olisimme kiinnostuneita laskemaan liikkeelle keskipitkiä senioremissioita ja rajatun määrän alemman toissijaisen oman pääoman ehtoisia Tier 2 -lainoja.

Aktia Pankki seuraa likviditeettiasemaansa säännöllisesti mitaten rahoituksen riittävyyttä normaalin toiminnan tarpeisiin ilman uutta varainhankintaa tai uusia talletuksia. Likviditeetin määrää stressitestataan monipuolisesti erilaisin olettamin. Aktia Pankin hallitus on asettanut minimitavoitteen (12 kk) käytettävissä olevalle likviditeetille.

Aktia Pankin Treasury vastaa pankin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, pankin taseen korkosuojauksista ja valuuttakaupasta.

Aktia Pankilla on kansainväliset luottoluokitukset kahdelta luottoluokittelijalta:

Moody's: A1 /P-1 (stable); katetut joukkolainat: Aaa
Standard & Poors: A-/A-2 (stable)