Vastuullisuustyön fokusalueet 

Olennaisuusanalyysiä on käytetty lähtökohtana Aktian yritysvastuun tärkeiden teemojen tunnistamisessa. Olemme pyrkineet tunnistamaan alueet, joita kohtaan konsernin sidosryhmillä on suurimmat odotukset ja joihin meillä yrityksenä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa. Pidämme tärkeänä löytää uusia työtapoja uusien, innovatiivisten markkinaratkaisujen löytämiseksi, riskien pienentämiseksi ja tulevaisuuden haasteiden vastaanottamiseksi. Parhaiten voimme vaikuttaa omien palvelujemme ja tuotteidemme kautta. Tämän vuoksi vastuukysymykset ovat osa päivittäistä toimintaamme.
 

Vastuullinen liiketoiminta

Aktian tulee olla vakavarainen ja tehokas. Takaamme digitaalisten kanaviemme hyvän tavoitettavuuden ja toimivuuden. Pidämme riskienhallintaa ja vastuullista tuote- ja palvelukehitystä etusijalla.
 

Lisäarvo asiakkaille

Aktia haluaa olla paras taloudellinen neuvonantaja. Asiakastyytyväisyys ja molemminpuolinen luottamus ovat korkealla tasolla ja tavaramerkkimme on vahva.
 

Lisäarvo henkilöstölle

Aktia haluaa olla houkutteleva työpaikka. Henkilöstömme on sitoutunutta ja motivoitunutta, ja johtamistaito on hyvää. Pyrimme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja henkilöstön kasvuun rooleissaan.
 

Lisäarvo yhteiskunnan ja ympäristön kannalta

Aktia on tärkeä osa paikallisyhteisöä työnantajana ja finanssipalvelujen tarjoajana. Vaikutamme yhteiskuntaan vakaalla taloudenpidolla. Haluamme olla aktiivisia vaikuttajia yhteiskunnassa ja pyrimme herättä- mään kiinnostusta meille tärkeisiin asioihin.
 

Aktian yritysvastuuohjelma

Yritysvastuuohjelmamme muodostavat kolme kärkiteemaa, joista kunkin alla on useita aiheita. Olemme valinneet kullekin teemalle päätavoitteet ja -mittarit. Aktian yritysvastuuohjelman tavoitteineen hyväksyy johtoryhmä. Yritysvastuutyön toimenpiteitä ja toteutusta sekä kehitystyötä koordinoi yritysvastuutyöryhmä, jossa on laajaa asiatuntemusta Aktian eri toiminnoista. Aktian tavoitteena on olla vakavarainen ja luotettava kumppani taloudelliseen hyvinvointiin sekä toimialan halutuin työpaikka. Ajattelemme pidemmälle.