Aktia Hypoteekkipankki Oyj on 28.2.2017 sulautunut Aktia Pankki Oyj:hin

Aktia Hypoteekkipankki Oyj oli kiinnitysluottopankkilain puitteissa toimiva suomalainen asuntoluottopankki. Lain mukaan kiinnitysluottopankki voi myöntää kiinteistöluottoja joiden vakuutena on kiinteistöjä tai asunto-osakkeita ja julkisyhteisöluottoja, joiden vakuutena on takaus tai saaminen julkisyhteisöltä.

Aktia Hypoteekkipankki oli kiinteistöluottoihin erikoistunut luottolaitos. Pankki oli myöntänyt lainoja yksityishenkilöille, kotitalouksille ja asunto-osakeyhtiöille. Lainojen vakuutena oli aina Suomessa sijaitseva asuinkiinteistö tai asunto-osakkeet. Hypoteekkipankki ei ottanut vastaan talletuksia, vaan toiminta oli rahoitettu kokonaan omalla pääomalla, lyhytaikaisilla lainoilla ja laskemalla liikkeelle kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja koti- ja ulkomaisille pääomamarkkinoille. Aktia Hypoteekkipankki Oyj sulautui 28.2.2017 Aktia Pankki Oyj:hin.


Yhteystiedot

Aktia Pankki Oyj
Mannerheimintie 14 A
PL 207, 00101 Helsinki
puh. 010 247 7200
faksi 010 247 7209
Sähköpostilogiikka: etunimi.sukunimi(at)aktia.fi

Toimitusjohtaja: Timo Ruotsalainen