Toimintaympäristö

Suomen talous kehittyi edelleen hyvin vuoden 2018 alussa vuoden 2017 hyvän kasvun jälkeen.
 
Kuluttajien luottamus vahvistui historiallisen korkealle tasolle ensimmäisen neljänneksen aikana.
 
Työllisyysasteen kehitys jatkui positiivisena, ja se nousi yli 70 prosenttiin vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Positiivinen kehitys loi parantuneet edellytykset kulutuksen kasvulle.
 
Inflaatio on edelleen maltillista Suomessa. Kuluttajahinnat nousivat 0,8 prosenttia maaliskuussa 2018, vastaava luku euroalueella oli puolestaan 1,4 prosenttia.
 
Vanhojen rivi- ja kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 0,8 prosenttia tammikuussa ja helmikuussa 2018 vuotta aiempaan verrattuna.Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat nopeammin, kun taas pääkaupunkiseudun ulkopuolella hinnat laskivat hieman.
 
OMX Helsinki 25 -indeksi nousi tammi–maaliskuussa 2018 noin 2 prosenttia, kun taas pohjoismaisen pankkisektorin (N Banks EUR PI) indeksi laski noin 11 prosenttia. Aktian A-osake nousi samana ajanjaksona noin 0,6 prosenttia.
 
Suomen talouden kasvu vuoden alussa oli tasapainossa ja perustui sekä ulkoiseen kysyntään että kotimaisiin investointeihin ja kulutukseen. Vienti heijasti vahvaa investointihyödykkeiden kysyntää muualla maailmassa. Viennin näkymät ovat kuitenkin epävarmat ja heijastavat riskiä siitä, että USA:n ja Kiinan keskustelut kaupan esteistä johtavat laaja-alaiseen kauppasotaan
maailmassa.
 
Euroalueen korot ovat pysyneet alhaalla vuodesta 2008 asti harjoitetun löysän rahapolitiikan tuloksena. Jos Euroopan keskuspankki pitää kiinni aiemmista merkeistään, voi meneillään olevan osto-ohjelman odottaa päättyvän, mikä voi johtaa aiempaa kiristyneempään rahapolitiikkaan. Pitkät korot ovat tähän asti reagoineet maltillisesti keskuspankin viestintään. Yli vuoden pituiset
korot ovat nousseet hieman. Toisaalta euroalueen edelleen maltillisina pysyvät inflaatiotasot puhuvat korkotason mahdollisesta varovaisesta nostosta jatkossa. Markkinat odottavat, että negatiivisten korkojen aika olisi vähitellen takana edellyttäen, että rahapolitiikan ensimmäiset normalisointivaiheet sujuvat hyvin.  
 
(Päivitetty 8.5.2018)