Toimintaympäristö

Euroopan talous ja taloudelliset ennusteet kehittyivät odotettua paremmin vuoden 2017 aikana, ja Euroopan keskuspankki on ilmoittanut vähentävänsä rahapoliittista elvytystä vuoden 2018 kuluessa. Ohjauskorkojen odotetaan kuitenkin nousevan vasta vuoden 2019 aikana. Matalat korot ovat reagoineet maltillisesti keskuspankin ohjaukseen: yli vuoden pituiset korot ovat nousseet hieman. Korkotermiinit odottavat korkotason nousevan vuoden 2019 aikana ja olevan selvästi positiivinen vuotta pidemmissä maturiteeteissa. Toisaalta euroalueen edelleen maltillisena jatkuvat inflaatiotasot puoltavat maltillista korkotason nousua. Negatiivisten korkojen aika näyttää kuitenkin olevan ohi kaikkien näiden vuosien jälkeen.
 
Tilastokeskuksen mukaan joulukuun inflaatio oli 0,5 (1,0) prosenttia. Joulukuussa kuluttajahinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna, etenkin korkeamman ajoneuvoveron, kalliimpien savukkeiden ja kalliimman sähkön sekä korkeampien vuokrien vuoksi. Kuluttajahintojen nousua edellisvuodesta hillitsivät matkapuhelinten ja omakotikiinteistöjen laskeneet hinnat sekä asuntolainojen alhaisemmat korot. Kuluttajahintojen muutos marraskuusta joulukuuhun oli muuttumaton.

Kuluttajien luottamusta talouteen kuvaava indeksi pysyi vahvana, ja se oli joulukuussa 24,0 (19,5). Loka-marraskuun luvut olivat 23,1 (15,8) ja 23,0 (17,6). Pitkän ajan keskiarvo oli 12,2. (Tilastokeskus)

Asuntojen hinnat nousivat loka–joulukuussa Tilastokeskuksen mukaan koko maassa 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,8 prosenttia, kun ne muualla Suomessa nousivat 0,4 prosenttia.

Työttömyys oli joulukuussa 2017 8,4 (7,9) prosenttia, joten työttömiä oli noin 227 000 eli noin 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli 48 000 enemmän kuin joulukuussa edellisvuonna. Työttömyysaste oli neljännellä vuosineljänneksellä 7,6 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vastavana ajanjaksona vuotta aiemmin. (Tilastokeskus)

OMX Helsinki 25 -indeksi nousi noin 5 prosenttia tammi–joulukuussa 2017, kun pohjoismaisen pankkisektorin PI-indeksi laski noin 4 prosenttia. Aktian A-osakkeen kurssi laski vuoden 2017 aikana noin 12 prosenttia.    
 
(Päivitetty 15.2.2018)