Toimintaympäristö

Keskuspankkien massiivisista tukitoimista huolimatta inflaatio on pysynyt matalana. Siksi paineet korkojen nousuun Euroopassa ovat olleet pieniä. Myöskään Yhdysvalloissa korkojen ei odoteta jatkavan ylöspäin. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkojaan aikaisintaan vuonna 2019, ja tukitoimet jatkunevat odotettua pidempään. Aikaisemmin nähty pitempien korkojen maltillinen nousu on hidastunut tai pysähtynyt. Poikkeuksellisen alhainen korkotaso pysyy pankkisektorin haasteena vielä vuosia eteenpäin.

Tilastokeskuksen mukaan syyskuun inflaatio oli 0,8 (0,4) prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,5 (0,5) ja elokuussa 0,7 (0,4) prosenttia. Mm. savukkeiden, ajoneuvoveron ja sähkön kuluttajahinnat nousivat edellisvuodesta, kun taas asuntolainojen korkojen lasku sekä matkapuhelinten, rahapelien ja käytettyjen autojen laskeneet hinnat hillitsivät hintatason nousua. 

Kuluttajien luottamusta talouteen kuvaava indeksi pysyi vahvana, ja se oli syyskuussa 23,7 (14,4). Heinä- ja elokuun luvut olivat vastaavasti 22,8 (15,7) ja 23,5 (13,1). Pitkän ajan keskiarvo oli 12,1. (Tilastokeskus)

Asuntojen hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan koko maassa 1,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,6 prosenttia, kun ne muualla Suomessa laskivat 0,4 prosenttia.
 
Työttömyys oli syyskuussa 8,0 (7,7) prosenttia, joten työttömiä oli noin 214 000 eli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä oli suunnilleen sama kuin viime vuoden syyskuussa. Työttömyysaste oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,7 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. (Tilastokeskus)
OMX Helsinki 25 -indeksi nousi noin 7 prosenttia tammi–syyskuussa 2017, kun pohjoismaisen pankkisektorin indeksi vahvistui noin 12 prosenttia. Aktian A-osake laski samana ajanjaksona noin 7 prosenttia.    
 
(Päivitetty 8.11.2017)