Toimintaympäristö

Pitkittynyt alhaisen kasvun ja negatiivisen korkoympäristön kausi on heikentänyt pankkisektorin kannattavuutta ja institutionaalisten sijoitusmarkkinoiden tuottoa. Euroopassa poliittinen epävarmuus jatkuu niin brexitin kuin Ranskan, Alankomaiden ja Saksan tulevien vaalien ympärillä. Eurooppaa varjostaa myös pakolaiskriisi. Samaan aikaan monissa Euroopan maissa odotetaan BKT-kasvun vahvistuvan.  
 
Tilastokeskuksen mukaan joulukuun inflaatio oli 1,0 (-0,2) prosenttia. Marraskuussa se oli 0,7 (-0,2) prosenttia ja lokakuussa 0,5 (-0,3) prosenttia. Inflaation nousuun vaikutti muun muassa ajoneuvoveron, sairaalamaksujen, hammaslääkäripalkkioiden ja omakotitalokiinteistön kuluttajahintojen kallistuminen. Vuoden 2016 keskimääräinen inflaatio oli 0,4 prosenttia.     
 
Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen syksyn aikana, ja joulukuussa indeksi oli 19,5 (2,4). Näin vahva kuluttajien luottamus oli viimeksi helmikuussa 2011. Kuluttajien luottamus oli lokakuussa 15,8 (1,3), ja se nousi marraskuussa 17,6:een (4,7). Pitkän ajan keskiarvo oli 11,7. (Tilastokeskus)
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä asuntojen hinnat nousivat Suomessa 1,2 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,6 prosenttia ja muualla Suomessa ne laskivat 0,1 prosenttia. (Tilastokeskus) 
 
Työttömyys väheni edellisvuodesta, ja se oli joulukuussa 7,9 (9,2) prosenttia. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä työttömyys oli 8,0 prosenttia eli noin 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuoden vertailukautta alhaisempi. (Tilastokeskus) 
 
OMX Helsinki 25 -indeksi nousi noin 13 prosenttia vuonna 2016, kun taas pohjoismaista pankkisektoria kuvaava indeksi kehittyi vahvemmin, nousua noin 17 prosenttia. Aktian A-osakkeen kurssi laski vuoden aikana noin 4 prosenttia.     
 
 
 
 
 
Tunnusluvut
Muutos edellisvuodesta, %
2017E* 2016E 2015
BKT-kasvu      
Maailma 3,5 3,1 3,1
Euroalue 1, 1,6 1,6
Suomi 1,0 0,9 0,2
Kuluttajahintainflaatio      
Euroalue 1,0 0,3 0,0
Suomi 1,0 0,3 -0,2
Muut tunnusluvut      
Asuntojen reaaliarvon kehitys Suomessa 0,9 0,9 -0,6
Työttömyys Suomessa 1 8,6 8,8 9,3
Korot 2      
EKP:n ohjauskorko 0,00 0,00 0,00
10 vuoden korko 0,60 0,40 0,92
Euribor 12 kk -0,05 -0,05 0,06
Euribor 3 kk -0,30 -0,30 -0,13

 

*Aktian pääekonomistin ennuste 23.1.2017
1 vuosikeskiarvo
2 vuoden lopun tilanne

(Päivitetty 14.2.2017)