Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023 ja osinkopolitiikka

Aktia Pankin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023:

  • 100 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto
  • yli 11 prosentin oman pääoman tuotto (ROE)
  • alle 0,60 vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde
  • ydinpääoman suhde (CET1) 1,5−3,0 prosenttiyksikköä vähimmäisvaateen yläpuolella

Aktia Pankin osinkopolitiikka: 

  • 60–80 prosentin osinko tilikauden voitosta