Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.
 
 

Yhteydenotot puhelimitse
Konsernilakimies Mia Bengts puh. 010 247 6348
 

Lähettäkää ystävällisesti lomake tähän osoitteeseen ir@aktia.fi

Aktia on tehnyt seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset pörssi-ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta.

2020    
  2.3.2020

Aktia Pankki Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen RG Partners Oy:ltä, jonka mukaan RG Partners Oy:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä tulee ylittämään 5 % ja 10 % liputusrajan.

RG Partners Oy on 1.3.2020 ilmoittanut Aktia Pankki Oyj:lle, että se on 1.3.2020 solminut Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. myy 5 803 154 Aktia Pankki Oyj:n osaketta RG Partners Oy:lle. Kauppa on ehdollinen sille, että RG Partners Oy saa luottolaitoslain 3 luvun 2 §:ssä viitatun Euroopan keskuspankin päätöksen oikeudesta hankkia 10 % ylittävän osuuden luottolaitoksen kaikista osakkeista sekä tietyt muut Finanssivalvonnalta edellytettävät luvat.

Lisäksi RG Partners Oy on 1.3.2020 sopinut muiden myyjien kanssa yhteensä 1 274 961 Aktia Pankki Oyj:n osakkeen ostamisesta. Kyseiset ostot toteutetaan arviolta 13.3.2020 mennessä.   

RG Partners Oy:n välittömiä tai välillisiä osakkeenomistajia ovat Rettig Group Oy Ab (30,0 %), Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (25,0 %), Georg Ehrnrooth (12,5 %), Janne Larma (12,5 %), Carl-Gustav Ehrnrooth (10,0 %) sekä Henrik Ehrnrooth (10,0 %).

Järjestelyn toteutuessa RG Partners Oy tulee omistamaan 7 078 115 osaketta, joka on 10,12 % Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  4.2.2020

Aktia Pankki Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Erkki Etolalta, jonka mukaan hänen määräysvaltayhtiönsä Tiiviste-Group Oy:n, Oy Etra Invest Ab:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu osuus Aktia Pankin osakkeista ja äänistä on noussut yli 5 %:n liputusrajan 3.2.2020. Tämän myötä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu osuus Aktia Pankin osakkeista ja äänistä on 6,22 %.

  4.2.2020

Aktia Pankki Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Stiftelsen Tre Smeder sr:ltä, että sen osuus Aktia Pankin osakkeista ja äänistä on laskenut alle 5 %:n liputusrajan 3.2.2020. Tämän myötä Stiftelsen Tre Smeder sr:n osuus Aktia Pankin osakkeista ja äänistä on 2,48 %.

2018    
  13.4.2018

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr:n osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus: 2181702-8)  äänimäärästä on 12.4.2018 laskenut alle 5 %, Aktia Pankki Oyj:n osakelajien A (ISIN-tunnus FI4000058870)  ja R (ISIN-tunnus FI4000058888)  yhdistämisen jälkeen, yhtiöjärjestyksen muutoksen, sekä suunnatun vastikkeettoman osakeannin kautta liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr omistaa yhteensä 1 348 152 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä ja 1 348 152 ääntä. Omistus vastaa 1,95 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 1,95 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

  13.4.2018

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Vanda sr:n osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus: 2181702-8)  äänimäärästä on 12.4.2018 laskenut alle 5 %, Aktia Pankki Oyj:n osakelajien A (ISIN-tunnus FI4000058870)  ja R(ISIN-tunnus FI4000058888)  yhdistämisen jälkeen, yhtiöjärjestyksen muutoksen, sekä suunnatun vastikkeettoman osakeannin kautta liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Aktiastiftelsen i Vanda sr omistaa yhteensä 1 320 468 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä ja 1 320 468 ääntä. Omistus vastaa 1,91 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 1,91 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

  13.4.2018

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Livränteanstalten Hereditas Ab:n osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus: 2181702-8)  äänimäärästä on 12.4.2018 laskenut alle 5 %, Aktia Pankki Oyj:n osakelajien A (ISIN-tunnus FI4000058870)  ja R (ISIN-tunnus FI4000058888)  yhdistämisen jälkeen, yhtiöjärjestyksen muutoksen, sekä suunnatun vastikkeettoman osakeannin kautta liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Livränteanstalten Hereditas Ab omistaa yhteensä 1 843 638 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä ja 1 843 638 ääntä. Omistus vastaa 2,67 prosenttia Aktia pankki Oyj:n osakkeista ja 2,67 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

  13.4.2018

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus: 2181702-8)  äänimäärästä on 12.4.2018 laskenut alle 10 %, Aktia Pankki Oyj:n osakelajien A (ISIN-tunnus FI4000058870)  ja R (ISIN-tunnus FI4000058888)  yhdistämisen jälkeen, yhtiöjärjestyksen muutoksen, sekä suunnatun vastikkeettoman osakeannin kautta liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas omistaa yhteensä 6 040 391 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä ja 6 040 391 ääntä. Omistus vastaa 8,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 8,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

  13.4.2018

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder sr:n osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus: 2181702-8)  äänimäärästä on 12.4.2018 laskenut alle 10 %, Aktia Pankki Oyj:n osakelajien A (ISIN-tunnus FI4000058870)  ja R (ISIN-tunnus FI4000058888)  yhdistämisen jälkeen, yhtiöjärjestyksen muutoksen, sekä suunnatun vastikkeettoman osakeannin kautta liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Stiftelsen Tre Smeder sr omistaa yhteensä 6 463 545 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä ja 6 463 545 ääntä. Omistus vastaa 9,37 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 9,37 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

  13.4.2018

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti ilmoitetaan, että Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus: 2181702-8)  äänimäärästä on 12.4.2018 noussut yli 5 %, Aktia Pankki Oyj:n osakelajien A (ISIN-tunnus FI4000058870)  ja R (ISIN-tunnus FI4000058888)  yhdistämisen jälkeen, yhtiöjärjestyksen muutoksen, sekä suunnatun vastikkeettoman osakeannin kautta liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Svenska litteratursällskapet i Finland rf omistaa yhteensä 5 748 141 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä ja 5 748 141 ääntä. Omistus vastaa 8,34 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 8,34 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

2017    
  30.3.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Y-tunnus 0641130-2) omistamien osakkeiden yhteinen osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 29.3.2017 laskenut alle 5 prosentin. 
     
  17.3.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) omistamien osakkeiden osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 16.3.2017 laskenut alle 5 prosentin. 
     
2015    
  10.9.2015                                                                                                     
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder -säätiön osuus Aktia Pankki Oyj:n äänistä on 10.9.2015 noussut yli 20 prosentin. 
Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn 10.9.2015 jälkeen yhteensä 6 578 729 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 94 108 005 ääntä. Omistus vastaa 9,88 (9,41) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 21,19 (19,76) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
 
2014    
 

2.9.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder -säätiön osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista on 2.9.2014 laskenut alle 10 prosentin. Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn 2.9.2014 jälkeen yhteensä 6 262 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 87 776 245 ääntä. Omistus vastaa 9,41 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Sampo Oyj:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista nousi 20.5.2014 yli 5,00 prosentin. Sampo Oyj omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 4 004 684 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 4 004 684 ääntä. Omistus vastaa 6,01:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 0,90:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Svenska Litteratursällskapet r.f.:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista nousi 20.5.2014 yli 5,00 prosentin. Svenska Litteratursällskapet r.f omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 5 253 118 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 20 248 469 ääntä. Omistus vastaa 7,89:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 4,56:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Elinkorkolaitos Hereditaksen osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista laski 20.5.2014 alle 5,00 prosentin ja osuus äänistä alle 10,00 prosentin. Elinkorkolaitos Hereditas omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 2 066 106 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 41 322 120 ääntä. Omistus vastaa 3,10:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 9,30:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
2013    
 

22.8.2013

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin Aktia Pankki Oyj:n osuus äänistä on 21.8.2013 laskenut alle 20,00 prosentin.

Stiftelsen Tre Smeder omistaa 21.8.2013 yhteensä 6 852 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 82 955 497 ääntä. Omistus vastaa 10,29 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,85  prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

     
2012    
 

7.6.2012

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Vanda -säätiön äänimäärä on 7.6.2012 noussut yli 5,00 prosentin.
Aktiastiftelsen i Vanda omistaa 8.6.2012 yhteensä 1 906 556 Aktia Oyj:n osaketta ja 22 825 271 ääntä. Omistus vastaa 2,84:ää prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 5,10:tä prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2011    
 

22.6.2011

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin Aktia Oyj:n omistus on 21.6.2011 laskenut alle 15,00 prosentin. Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn jälkeen 10,46 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 18,52 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.  
     
 

6.6.2011

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullan Aktia Oyj:n omistus on 5.5.2011 laskenut alle 5,00 prosentin. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla omistaa järjestelyn jälkeen  4,88 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 5,92 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2010    
 

26.2.2010

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaan ilmoitetaan seuraavaa: Aktian tietoon on tullut muutos Elinkorkolaitos Hereditaksen Aktia Oyj -omistuksessa. Elinkorkolaitos Hereditas on ylittänyt 1/10 ja omistaa 26.1.2010 yhteensä 6 714 220 Aktia Oyj:n osaketta ja 45 970 234 ääntä. Omistus vastaa 10,02 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 10,26 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2009    
 

23.12.2009

 

 

 

Aktia Oyj sai 23. joulukuuta 2009 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen omistamien Aktia Oyj:n osakkeiden tuottamien äänten yhteismäärä on 23. joulukuuta 2009 ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10), yhteensä 10,49 % äänistä. Aktia Oyj:n osakemäärästä Eläkevakuutusyhtiö Veritas omistaa nyt 9,60%.