Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.
 
 

Yhteydenotot puhelimitse
Konsernilakimies Mia Bengts puh. 010 247 6348
Sijoittajasuhteet Anna Gabrán puh. 010 247 6501

Lähettäkää ystävällisesti lomake tähän osoitteeseen ir@aktia.fi

Aktia on tehnyt seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset pörssi-ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta.

2017    
  30.3.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Y-tunnus 0641130-2) omistamien osakkeiden yhteinen osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 29.3.2017 laskenut alle 5 prosentin. 
     
  17.3.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) omistamien osakkeiden osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 16.3.2017 laskenut alle 5 prosentin. 
     
2015    
  10.9.2015                                                                                                     
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder -säätiön osuus Aktia Pankki Oyj:n äänistä on 10.9.2015 noussut yli 20 prosentin. 
Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn 10.9.2015 jälkeen yhteensä 6 578 729 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 94 108 005 ääntä. Omistus vastaa 9,88 (9,41) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 21,19 (19,76) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
 
2014    
 

2.9.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder -säätiön osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista on 2.9.2014 laskenut alle 10 prosentin. Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn 2.9.2014 jälkeen yhteensä 6 262 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 87 776 245 ääntä. Omistus vastaa 9,41 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Sampo Oyj:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista nousi 20.5.2014 yli 5,00 prosentin. Sampo Oyj omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 4 004 684 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 4 004 684 ääntä. Omistus vastaa 6,01:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 0,90:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Svenska Litteratursällskapet r.f.:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista nousi 20.5.2014 yli 5,00 prosentin. Svenska Litteratursällskapet r.f omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 5 253 118 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 20 248 469 ääntä. Omistus vastaa 7,89:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 4,56:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Elinkorkolaitos Hereditaksen osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista laski 20.5.2014 alle 5,00 prosentin ja osuus äänistä alle 10,00 prosentin. Elinkorkolaitos Hereditas omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 2 066 106 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 41 322 120 ääntä. Omistus vastaa 3,10:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 9,30:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
2013    
 

22.8.2013

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin Aktia Pankki Oyj:n osuus äänistä on 21.8.2013 laskenut alle 20,00 prosentin.

Stiftelsen Tre Smeder omistaa 21.8.2013 yhteensä 6 852 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 82 955 497 ääntä. Omistus vastaa 10,29 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,85  prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

     
2012    
 

7.6.2012

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Vanda -säätiön äänimäärä on 7.6.2012 noussut yli 5,00 prosentin.
Aktiastiftelsen i Vanda omistaa 8.6.2012 yhteensä 1 906 556 Aktia Oyj:n osaketta ja 22 825 271 ääntä. Omistus vastaa 2,84:ää prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 5,10:tä prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2011    
 

22.6.2011

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin Aktia Oyj:n omistus on 21.6.2011 laskenut alle 15,00 prosentin. Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn jälkeen 10,46 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 18,52 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.  
     
 

6.6.2011

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullan Aktia Oyj:n omistus on 5.5.2011 laskenut alle 5,00 prosentin. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla omistaa järjestelyn jälkeen  4,88 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 5,92 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2010    
 

26.2.2010

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaan ilmoitetaan seuraavaa: Aktian tietoon on tullut muutos Elinkorkolaitos Hereditaksen Aktia Oyj -omistuksessa. Elinkorkolaitos Hereditas on ylittänyt 1/10 ja omistaa 26.1.2010 yhteensä 6 714 220 Aktia Oyj:n osaketta ja 45 970 234 ääntä. Omistus vastaa 10,02 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 10,26 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2009    
 

23.12.2009

 

 

 

Aktia Oyj sai 23. joulukuuta 2009 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen omistamien Aktia Oyj:n osakkeiden tuottamien äänten yhteismäärä on 23. joulukuuta 2009 ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10), yhteensä 10,49 % äänistä. Aktia Oyj:n osakemäärästä Eläkevakuutusyhtiö Veritas omistaa nyt 9,60%.