Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 33,3 (1/3), 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.
 
 

Yhteydenotot puhelimitse
Konsernilakimies Mia Bengts puh. 010 247 6348
 

Lähettäkää ystävällisesti lomake tähän osoitteeseen ir@aktia.fi

Aktia on tehnyt seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset pörssi-ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta.

2017    
  30.3.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Y-tunnus 0641130-2) omistamien osakkeiden yhteinen osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 29.3.2017 laskenut alle 5 prosentin. 
     
  17.3.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) omistamien osakkeiden osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 16.3.2017 laskenut alle 5 prosentin. 
     
2015    
  10.9.2015                                                                                                     
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder -säätiön osuus Aktia Pankki Oyj:n äänistä on 10.9.2015 noussut yli 20 prosentin. 
Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn 10.9.2015 jälkeen yhteensä 6 578 729 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 94 108 005 ääntä. Omistus vastaa 9,88 (9,41) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 21,19 (19,76) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
 
2014    
 

2.9.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smeder -säätiön osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista on 2.9.2014 laskenut alle 10 prosentin. Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn 2.9.2014 jälkeen yhteensä 6 262 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 87 776 245 ääntä. Omistus vastaa 9,41 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,76 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Sampo Oyj:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista nousi 20.5.2014 yli 5,00 prosentin. Sampo Oyj omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 4 004 684 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 4 004 684 ääntä. Omistus vastaa 6,01:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 0,90:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Svenska Litteratursällskapet r.f.:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista nousi 20.5.2014 yli 5,00 prosentin. Svenska Litteratursällskapet r.f omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 5 253 118 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 20 248 469 ääntä. Omistus vastaa 7,89:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 4,56:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
 

20.5.2014

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 2. pykälän mukaan ilmoitettiin, että Elinkorkolaitos Hereditaksen osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista laski 20.5.2014 alle 5,00 prosentin ja osuus äänistä alle 10,00 prosentin. Elinkorkolaitos Hereditas omistaa järjestelyn 20.5.2014 jälkeen yhteensä 2 066 106 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 41 322 120 ääntä. Omistus vastaa 3,10:ää prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 9,30:tä prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä. 
     
2013    
 

22.8.2013

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin Aktia Pankki Oyj:n osuus äänistä on 21.8.2013 laskenut alle 20,00 prosentin.

Stiftelsen Tre Smeder omistaa 21.8.2013 yhteensä 6 852 141 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 82 955 497 ääntä. Omistus vastaa 10,29 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 19,85  prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

     
2012    
 

7.6.2012

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Vanda -säätiön äänimäärä on 7.6.2012 noussut yli 5,00 prosentin.
Aktiastiftelsen i Vanda omistaa 8.6.2012 yhteensä 1 906 556 Aktia Oyj:n osaketta ja 22 825 271 ääntä. Omistus vastaa 2,84:ää prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 5,10:tä prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2011    
 

22.6.2011

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Stiftelsen Tre Smederin Aktia Oyj:n omistus on 21.6.2011 laskenut alle 15,00 prosentin. Stiftelsen Tre Smeder omistaa järjestelyn jälkeen 10,46 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 18,52 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.  
     
 

6.6.2011

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukaan ilmoitetaan, että Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullan Aktia Oyj:n omistus on 5.5.2011 laskenut alle 5,00 prosentin. Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla omistaa järjestelyn jälkeen  4,88 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 5,92 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2010    
 

26.2.2010

 

 

 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaan ilmoitetaan seuraavaa: Aktian tietoon on tullut muutos Elinkorkolaitos Hereditaksen Aktia Oyj -omistuksessa. Elinkorkolaitos Hereditas on ylittänyt 1/10 ja omistaa 26.1.2010 yhteensä 6 714 220 Aktia Oyj:n osaketta ja 45 970 234 ääntä. Omistus vastaa 10,02 prosenttia Aktia Oyj:n osakkeista ja 10,26 prosenttia Aktia Oyj:n äänimäärästä.
     
2009    
 

23.12.2009

 

 

 

Aktia Oyj sai 23. joulukuuta 2009 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen omistamien Aktia Oyj:n osakkeiden tuottamien äänten yhteismäärä on 23. joulukuuta 2009 ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10), yhteensä 10,49 % äänistä. Aktia Oyj:n osakemäärästä Eläkevakuutusyhtiö Veritas omistaa nyt 9,60%.