Osinko ja osinkolaskuri

Osinkopolitiikka

Aktian tavoitteena on maksaa 60–80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Osingonmaksu tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti viranomaisten suositukset huomioiden, että Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,63 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2020. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Aktia tiedottaa päätöksistä erikseen.

Osinkolaskuri