Osaketiedot

Aktia Pankki on noteerattu yhtiö ja osakkeita on seuraavasti:

46 706 723 A-osakkeita
19 872 088 R-osakkeita
Yhteensä 66 578 811 osaketta.

R-osakkeella on 20 ääntä ja A-osakkeella yksi ääni, ääniä on yhteensä 444 148 483.
Muut oikeudet ovat samat.

Kaupankäyntikoodit ovat AKTAV ja AKTRV. Aktia Pankki Oyj:n hallitus on yhtiön viiden suurimman osakkeenomistajan aloitteesta päättänyt aloittaa valmistelut yhtiön kahden osakesarjan yhdistämiseksi Aktia Pankin vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Lue pörssitiedote 12.1.2018

AKTAV on 1.12.2015 lähtien OMX Helsinki Benchmark indeksissä