Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysin avulla Aktiassa on tunnistettu alueet, joihin kohdistuu suuria odotuksia ja joissa konsernin vaikutus on suurin. Analyysin tulos luo perustan yritysvastuutyölle Aktiassa ja osoittaa tärkeimmät fokusalueet. Ne vaikuttavat sidosryhmiemme käsitykseen Aktian edistymisestä ja kyvystä luoda ja ylläpitää arvoa. Olennaisuusanalyysin kautta tulevan tieto ohjaa strategiatyötämme ja raportointiamme.
 

Sidosryhmille tärkeimmät osa-alueet

1. Läpinäkyvä hallinto ja eettiset periaatteet 
2. Rahanpesun ja korruption estäminen 
3. Asiakastietojen luottamuksellisuus ja tietoturva 
4. Läpinäkyvä raportointi ja verojen maksaminen 
5. Vakavaraisuus 
6. Vastuullinen hankinnat 
7. Aktiivinen vuoropuhelu ja dialogi 
8. Vastuullinen rahoitus ja luotonanto 
9. Vastuullinen sijoitustoiminta ja varainhoito 
10. Ilmastoviisaat palvelut asiakkaille 
11. Asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys 
12. Joustava palvelu, monipuoliset kanavat 
13. Uudet digitaaliset mahdollisuudet hyödyksi 
14. Osaava henkilöstö ja hyvä johtaminen 
15. Työhyvinvointi, tasa-arvo ja monimuotoisuus

 

Aktian valitsemat YK:n kestävän kehityksen teemat: 

1 (ei köyhyyttä), 3 (terveyttä ja hyvinvointia), 4 (hyvä koulutus), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 9 (kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja), 10 (eriarvoisuuden vähentäminen), 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt), 12 (vastuullista kuluttamista), 13 (ilmastotekoja) ja 17 (yhteistyö ja kumppanuus). Teemat valittiin kestävän kehityksen olennaisuusmäärittelyn perusteella.