Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysin avulla Aktiassa on tunnistettu alueet, joihin kohdistuu suuria odotuksia ja joissa konsernin vaikutus on suurin. Analyysin tulos luo perustan yritysvastuutyölle Aktiassa ja osoittaa tärkeimmät fokusalueet. Ne vaikuttavat sidosryhmiemme käsitykseen Aktian edistymisestä ja kyvystä luoda ja ylläpitää arvoa. Olennaisuusanalyysin kautta tulevan tieto ohjaa strategiatyötämme ja raportointiamme.

Sidosryhmille tärkeimmät osa-alueet 

 1. Vakavaraisuus ja luotettavuus 
 2. Asiakastietojen luottamuksellisuus ja tietoturva 
 3. Finanssisektorin säännöstöjen noudattaminen 
 4. Osaava henkilöstö ja johto 
 5. Läpinäkyvä hallinto ja eettiset periaatteet 
 6. Vastuullinen sijoitustoiminta ja varainhoito 
 7. Asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys
 8. Vastuullinen rahoitus, luotonanto ja vastuulliset palvelut 
 9. Kilpailulainsäädännön noudattaminen 
 10. Rahanpesun ja korruption estäminen 
 11. Läpinäkyvä raportointi ja verojen maksaminen 
 12. Vastuuriskien ja -mahdollisuuksien käsittely 
 

Sidosryhmille keskitärkeät osa-alueet 

 1. Vastuullinen markkinointi 
 2. Työhyvinvointi 
 3. Työsuhteet, palkkiot ja houkutteleva työnantaja 
 4. Tasa-arvo ja monimuotoisuus 
 5. Pankkipalvelut kaikkien saatavilla 
 6. Vastuullinen hankintaketju 
 7. Yhteiskuntasuhteet ja kehitys 
 8. Finanssiosaamisen edistäminen 
 9. Osallistuminen tietoyhteiskunnan kehittämiseen 
 10. Toiminnan ympäristövaikutukset