Lähipiirin liiketoimet

Hallinnointikoodi (2020) edellyttää, että hallitus määrittelee lähipiiriliiketoimia koskevan päätöksentekojärjestyksen. Yhtiön lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia arvioidaan ja seurataan, jotta voidaan varmistaa, että mahdolliset eturistiriitatilanteet otetaan päätöksenteossa asianmukaisesti huomioon.
 
Aktia Pankki on määritellyt lähipiirinsä ja tekee säännöllisesti liiketoimia siihen kuuluvien kanssa. Liiketoimet ovat osa yhtiön normaalia liiketoimintaa, koska lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat usein myös Aktia Pankin asiakkaita. Aktiassa työskentelevien lähipiiriin kuuluvien henkilöiden henkilöstöetuja lukuun ottamatta nämä liiketoimet toteutetaan normaalien asiakasehtojen mukaan ja sovitussa päätöksentekojärjestyksessä niin, että esimerkiksi toimitusjohtajalle myönnettävistä luotoista päättää hallitus. 
 
Hallituksen tulee hyväksyä Aktialle merkittävät lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet ja sellaiset lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet, jotka poikkeavat pankin tavanomaisista liiketoimista tai jotka muutoin tehdään normaalista poikkeavin ehdoin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lähipiiri ei hyödy asemastaan.
 
Aktian talousyksikkö seuraa ja valvoo lähipiirin liiketoimia osana normaaleja raportointi- ja valvontarutiineitaan. Lähipiirin liiketoimista raportoidaan Aktia Pankin vuosikertomuksessa (liite K46).