Aktia-konserni

Aktia-konsernin emoyhtiö on Aktia Pankki Oyj. Lisäksi Aktia-konserniin kuuluvat kokonaan omistetut tytäryhtiöt Aktia Henkivakuutus Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Varainhoito Oy.

Aktia Hypoteekkipankki Oyj on 28.2.2017 sulautunut Aktia Pankki Oyj:hin. Aktian strategian mukaisesti, jonka mukaan keskitytään varainhoitoon ja rahoitukseen, Aktia vähensi heinäkuussa 2018 omistustaan Aktia Kiinteistövälityksessä managementbuyoutin (MBO) kautta. 2018 elokuun alussa Aktia lakkasi toimimasta Folksam Vahinkovakuutuksen vakuutusasiamiehenä tarkoituksenaan vapauttaa resursseja ja keskittyä Aktian strategisiin painopistealueisiin.

Aktia Yritysrahoitus Oy on 1.2.2019 sulautunut Aktia Pankki Oyj:hin.

Organisaatiokaavio