Henkilöstö

Aktian tavoitteena on olla taloudellisen neuvonnan Suomen mestari molemmilla kotimaisilla kielillä. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Liiketoiminta tarvitsee tuekseen hyvinvoivan, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön. Toimintaa ohjaavat Aktian arvot rohkeasti, osaavasti ja yhdessä.
 

Henkilöstönkehittäminen

Aktia tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia ja erinomaisen tilaisuuden työskennellä ja kehittyä ammatillisesti rahoitusalalla. Jokainen aktialainen vahvistaa omalla toiminnallaan työyhteisön me-henkeä. Aktialaisia yhdistäviä ominaisuuksia ovat halu kehittyä, vastuuntunto ja yhteistyökyky. Näistä ominaisuuksista ja ennen kaikkea työntekijöiden motivaatiosta ja aidosta kiinnostuksesta rakentuu sitoutunut, asiantunteva Aktia.