Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsee Aktia Pankki Oyj:lle vuosittain yhden tai kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä. Emoyhtiön tilintarkastaja valitaan myös muiden konserniyhtiöiden tilintarkastajaksi.

Viime vuosina yhtiökokous on nimennyt vain yhden tilintarkastajan. Varsinainen yhtiökokous 2020 valitsi tilintarkastajaksi Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymän tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä Marcus Tötterman.

Tilikaudella 1.1.–31.12.2019 tarkastuksesta maksettiin palkkioita seuraavista palveluista.

 

Tilintarkastuspalkkiot

(1 000 euroa)

2019 2018

Lakisääteinen tilintarkastus

182 218

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut

78 139

Veroneuvonta

13 80

Muut palvelut

14 50

Yhteensä

286 488