Tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous valitsee Aktia Pankki Oyj:lle vuosittain yhden tai kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä. Emoyhtiön tilintarkastaja valitaan myös muiden konserniyhtiöiden tilintarkastajaksi.

Viime vuosina yhtiökokous on nimennyt vain yhden tilintarkastajan. Vuonna 2016 tilintarkastajaksi valittiin Keskuskauppakamarin auktorisoima tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Jari Härmälä. Myös hän on Keskuskauppakamarin hyväksymä.

Tilikaudella 1.1.–31.12.2015 tarkastuksesta maksettiin palkkioita seuraavista palveluista.

 

Tilintarkastuspalkkiot

(1 000 euroa)

2016 2015

Lakisääteinen tilintarkastus

248 154

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut

129 87

Veroneuvonta1

39 98

Muut palvelut

401 125

Yhteensä

817 614