Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsee Aktia Pankki Oyj:lle vuosittain yhden tai kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä. Emoyhtiön tilintarkastaja valitaan myös muiden konserniyhtiöiden tilintarkastajaksi.

Viime vuosina yhtiökokous on nimennyt vain yhden tilintarkastajan. Varsinainen yhtiökokous 2018 valitsi tilintarkastajaksi papetntti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Marcus Tötterman (myös hän on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä).

Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 tarkastuksesta maksettiin palkkioita seuraavista palveluista.

 

Tilintarkastuspalkkiot

(1 000 euroa)

2018 2017

Lakisääteinen tilintarkastus

218 219

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut

139 124

Veroneuvonta

80 41

Muut palvelut

50 145

Yhteensä

488 529