Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsee Aktia Pankki Oyj:lle vuosittain yhden tai kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä. Emoyhtiön tilintarkastaja valitaan myös muiden konserniyhtiöiden tilintarkastajaksi.

Viime vuosina yhtiökokous on nimennyt vain yhden tilintarkastajan. Varsinainen yhtiökokous 2018 valitsi tilintarkastajaksi papetntti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Marcus Tötterman (myös hän on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä).

Tilikaudella 1.1.–31.12.2017 tarkastuksesta maksettiin palkkioita seuraavista palveluista.

 

Tilintarkastuspalkkiot

(1 000 euroa)

2017 2016

Lakisääteinen tilintarkastus

219 248

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut

124 129

Veroneuvonta1

41 39

Muut palvelut

145 401

Yhteensä

529 817