Sisäpiirihallinto

Aktia Pankki Oyj (Aktia) on pörssiyhtiönä (liikkeeseenlaskija) markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaan velvollinen pitämään sisäpiiriluetteloita sekä luetteloa johtavassa asemassa olevista henkilöistä ja heidän lähipiiristään. Velvollisuus pitää sisäpiiriluetteloita koskee myös henkilöitä, jotka käyvät kauppaa yhtiön puolesta tai yhtiön lukuun.

Johtavassa asemassa olevista henkilöistä ja heidän lähipiiristään pidettävään luetteloon merkitään ne henkilöt, joilla on yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa erikseen lueteltu asema, sekä heidän lähipiirinsä. Sisäpiiriluetteloon merkitään tiedot kaikista henkilöistä, jotka yksittäistapauksissa saavat sisäpiiritietoa ja jotka työskentelevät yhtiössä työsuhteessa tai suorittavat muita tehtäviä, joissa heillä on pääsy sisäpiiritietoon, kuten neuvonantajat, tilintarkastajat tai luottoluokituslaitokset.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti johtavassa asemassa olevien henkilöiden osalta noudatetaan kaupankäyntirajoitusta, joka alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkaisemista ja joka päättyy tietojen julkaisemista seuraavana pankkipäivänä (ns. suljettu ajanjakso). Johtavassa asemassa olevien henkilöiden kaupoista yhtiön rahoitusvälineillä noudatetaan myös ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuutta markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tietoja ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta löytyy kohdasta  Liiketoimien ilmoittaminen.

Lisäksi Aktia on Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssin) sisäpiiriohjeen mukaisesti vahvistanut vastaavat säännöt niitä henkilöitä koskeviksi, jotka osallistuvat tulosraporttien laatimiseen ja jotka yhtiön harkinnan mukaan saavat merkittävää salassa pidettävää tietoa raporttien sisällöstä.

Aktiaa liikkeeseenlaskijana koskevien sisäpiirisäännösten lisäksi sovelletaan Finanssialan Keskusliiton mallisääntöjä vastaavia sisäpiirisääntöjä sijoituspalvelujen tarjoajana toimivan yrityksen ominaisuudessa. Näiden sisäpiirisääntöjen mukaan sisäpiiriläisten tiedot rekisteröidään sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan ohjeiden ja määräysten edellyttämällä tavalla. Lisäksi ns. vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden oikeutta käydä itse kauppaa rahoitusvälineillä rajoitetaan esimerkiksi siten, että samanlajisen arvopaperin hankinnan ja luovutuksen ja vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välinen aika ei saa olla vähemmän kuin yksi kuukausi.