Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus muodostaa oman yksikön emoyhtiössä. Yksikössä on esimies ja neljä työntekijää. Emoyhtiön hallitus päättää sisäisen tarkastuksen esimiehen nimittämisestä ja erottamisesta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hänen työsuhteensa ehdot.

Hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan säännöllisin välein hallitukselle, ulkoisille tilintarkastajille ja Finanssivalvonnalle.

Sisäinen tarkastus tarkastaa myös tytäryhtiöiden toimintaa sekä raportoi kunkin tytäryhtiön hallitukselle.