Palkitseminen

Aktia Pankissa noudatetaan kiinteistä ja muuttuvista osista koostuvaa palkitsemisjärjestelmää. Konserninjohdon, toimitusjohtaja mukaan lukien, palkkiojärjestelmä koostuu seuraavista osista:

  • kiinteä palkkio (peruspalkka)
  • luontoisedut (auto, puhelin)
  • muuttuva palkkio (lyhyen aikavälin tulos- ja suoritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma)
  • eläkkeet.

Kiinteä peruspalkan muodossa oleva palkkio on vakaa lähtökohta perustoiminnoille ja niiden kehittämiselle. Vuosittaisten lisäpalkkioiden tarkoituksena on tukea kasvua toimintavuoden aikana ja lyhyellä aikavälillä toteutettavia toiminnan muutoksia. Osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arvioidaan vuosittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti.

Konsernin hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut palkkiot sekä työsuhteen ehdot. Hallituksen palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta vahvistaa muiden konserninjohdon jäsenten työsuhteiden ehdot. Konsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkiojärjestelmistä ja osakepalkkio-ohjelmista. Korvauksiin liittyvien asioiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta.

Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemista koskevat ohjeet

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Remuneration Benchmarking Exercise 2018

Remuneration Benchmarking Exercise 2017

Remuneration Benchmarking Exercise 2016

Remuneration Benchmarking Exercise 2015

Remuneration Benchmarking Exercise 2014