Päätöksentekijöiden sopivuuden, pätevyyden ja riippumattomuuden varmistaminen

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston, hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan varamiehen ja muiden yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden sopivuus ja pätevyys selvitetään soveltuvan sääntelyn mukaisesti sekä ennen nimitystä että säännöllisesti sen jälkeen. Menettely, johon sopivuudesta ja luotettavuudesta annettavan vakuutuksen lisäksi kuuluvat tietyt pankin tekemät selvitykset, on tarkoitettu varmistamaan, että rahoitus- ja vakuutusryhmittymän ylimpien päättävien elinten jäsenet täyttävät jatkuvasti riippumattomuudelle ja myös henkilökohtaisten talousasioiden moitteettomalle hoidolle asetetut korkeimmat vaatimukset.
 
Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenet ilmoittavat hallintoneuvostolle luottamustehtävistään muiden yritysten hallintoelimissä. Toimitusjohtaja saa vain erillisellä luvalla kuulua toisten yritysten hallintoelimiin. Yhtiön työjärjestyksessä olevat esteellisyyssäännökset ovat kattavammat kuin lainsäädännössä. Esteellisyyssäännöt tekevät muun muassa mahdottomaksi käsitellä henkilöä itseään, hänen lähiomaistaan tai yhteisöä tai säätiötä, jossa henkilöllä on vaikutusvaltaa, koskevia asioita.
 
Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muiden konserninjohdon jäsenten luottoasiat käsitellään pääsääntöisesti Aktia Pankki Oyj:n hallituksessa.
 
Myös muissa säännellyissä tytäryhtiöissä (Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia Henkivakuutus Oy, Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Varainhoito Oy) yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden sopivuus ja pätevyys selvitetään soveltuvan sääntelyn mukaisesti.