Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valitaan vuosittain, ja sen tehtävänä on hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien esitysten valmistelu seuraavaa varsinaista yhtiökokousta ja tarpeen vaatiessa ylimääräistä yhtiökokousta varten.

Nimitystoimikunta koostuu osakkeiden lukumäärän mukaan laskettujen viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista. Hallituksen puheenjohtaja toimii koollekutsujana ja osallistuu nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana.

Oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan on niillä viidellä osakkeenomistajalla, joiden osuus kaikista Aktia Pankki Oyj:n osakkeista on suurin yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivänä (1.6.). Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Suurimmat osakkeenomistajat määritellään yhtiön osakkeenomistajaluetteloon rekisteröityjen omistusosuuksien perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivänä (1.6.).

Nimitystoimikunnan tulee antaa Aktia Pankki Oyj:n hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräisen yhtiökokouksen ollessa kyseessä nimitystoimikunnan tulee vastaavalla tavalla antaa kyseinen ehdotuksensa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta ja soveltuva sääntely huomioiden.

Nimitystoimikunta työskentelee yhtiökokouksen vahvistamaa työjärjestystä noudattaen.