Aktian Käytännesäännöt

Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnalleen osoittamasta luottamuksesta. Siksi on erittäin tärkeää, että Aktian työntekijät tuntevat heitä koskevat säännöt ja noudattavat niitä edistääkseen ja säilyttääkseen asiakkaiden, markkinoiden ja viranomaisten luottamuksen Aktiaan.

Työntekijöiden avuksi Aktia on koonnut tärkeimmät säännöt, joita tulee noudattaa työtehtäviä suoritettaessa. Ne käsittelevät muun muassa työtiloihin pääsyä ja konsernin tietojärjestelmien käyttöä, työntekijöiden roolia Aktian edustajana, omien ja lähipiiriin kuuluvien henkilöiden asioiden hoitoa Aktiassa, sivutoimia ja luottamustehtäviä sekä Aktian liikesalaisuuksien suojaamista. Asiakassuhteet ovat Aktian liiketoiminnassa kaikkein tärkeintä, ja Käytännesääntöihin sisältyykin keskeisimmät salassapitoa ja asiakasvalitusten käsittelyä koskevat säännöt. Käytännesäännöissä esitellään myös sisäpiirisääntelyyn liittyvät säännöt, jotka kaikkien työtehtävästä riippumatta tulee tuntea. Lisäksi esitellään lyhyesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät säännöt.
 
Käytännesäännöissä on lisäksi tietoa Aktiassa käytössä olevasta rikkomusten raportointimenetelmästä (n.k. "whistle-blowing").