Jäsenten riippumattomuus

Hallituksen valiokuntiin kuuluvien jäsenten tulee olla riippumattomia.

Hallituksen arvion mukaan kaikki Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumattomia suhteessaan Aktia Pankki Oyj:hin ja merkittäviin osakkeenomistajiin (vähintään 10 %:n omistus osakkeiden tai äänten kokonaismäärästä).