Hallintoneuvosto

Varsinainen yhtiökokous nimittää hallintoneuvoston yhteensä korkeintaan kolmekymmentäkuusi jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston jäseniä ja heille maksettavia palkkioita koskevat päätösehdotukset Aktia Pankin varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee nimitysvaliokunta, joka koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta.
Ennen toimikauden alkua 67 vuotta täyttänyttä henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa ja antaa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto yhtiön tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvosto päättää asioista, jotka koskevat toiminnan merkittävää supistamista tai laajentamista. Hallintoneuvosto nimittää yhtiön hallituksen, päättää hallituksen palkkiot ja voi antaa hallitukselle ohjeita merkittävissä tai periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä.

Hallintoneuvoston sisällä toimii puheenjohtajisto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenen valinnat. Lisäksi puheenjohtajisto valmistelee hallintoneuvoston käsittelyyn tulevat asiat ja käsittelee hallituksen konsernin kokonaisstrategiaan liittyviä päätösraportteja ja hallituksen jäsenille myönnettyihin luottoihin ja takaussitoumuksiin liittyviä raportteja, valvoo hallituksen ja operatiivisen johdon toimintaa lähemmin, sekä raportoi hallintoneuvostolle merkityksellisistä huomioistaan.

Hallintoneuvoston, puheenjohtajiston tehtävät ja toimintaperiaatteet on vahvistettu hallintoneuvoston hyväksymässä työjärjestyksessä.

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2016, ja hallintoneuvoston jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli keskimäärin 73 %.