Aktia Pankki Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Aktia Oyj sulautui Aktia Pankki Oyj:hin 1.7.2013. Aktia Pankki Oyj:n osakkeet noteerattiin 1.7.2013. Aktia Pankki Oyj:n johto ja hallinto vastaavat sulautumisen jälkeen Aktia Oyj:n johtoa ja hallintoa.

 

Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010