Ympäristövastuu 

Aktiassa työskennellään kestävämmän yhteiskunnan puolesta innovatiivisilla tuote- ja palveluratkaisuilla. Pyrimme vähentämään ympäristön kuormitusta ja ilmastovaikutuksia työmatkojen yhteydessä ja kasvattamalla resurssi- ja energiatehokkuutta. 
 
Suora ympäristövaikutus muodostuu energian, materiaalien ja laitteiden käytöstä sekä matkoista ja kuljetuksista. Digitalisaatiolla on viime vuosina voitu vähentää ympäristökuormitusta. Ympäristöhaittoja vähennetään konkreettisesti esimerkiksi liikematkojen yhteydessä. Aktian työntekijöitä kannustetaan käyttämään työmatkoilla julkista liikennettä oman auton sijaan, ja tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi suositellaan puhelin- ja videokokouksia. Aktiassa pyritään kehittämään ja edistämään ympäristöystävällisiä rutiineja jokapäiväisessä toiminnassa. 
 
Haluamme lisätä tietoisuutta ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä. Pyrimme vähentämään paperinkulutusta ja korvaamaan perinteiset kirjeet sähköisellä postilla. Asiakkaille ja muille sidosryhmille tarjotaan tiliotteita, esitteitä, vakuutuslomakkeita, tuloskatsauksia ym. sähköpostitse tai verkkopankin kautta. Aktian kehittämän työkalun avulla asiakkaat voivat jatkossa allekirjoittaa sopimuksia sähköisesti verkkopankissaan. Mahdollisuuksia pankkiasioiden hoitoon digitaalisten kanavien kautta kehitetään jatkuvasti. 
 
Ympäristökysymykset ja kestävä kehitys otetaan huomioon myös Aktian luotonannossa ja sijoitustoiminnassa.
 
Palveluntuottajamme ovat pääasiassa kotimaisia ja pieneltä osin eurooppalaisia. Koska Aktialla on melko vähän palveluntuottajia, joista useimmat toimivat kansallisella tasolla, muodollista tarkastusprosessia ei noudateta. Olemme vakuuttuneita siitä, että korkeatasoiset palveluntuottajamme huomioivat sosiaaliset, eettiset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat toiminnassaan. Muodollisen tarkastusprosessin tarvetta arvioidaan säännöllisesti.