Ympäristövastuu 

Aktiassa työskennellään kestävämmän yhteiskunnan puolesta innovatiivisilla tuote- ja palveluratkaisuilla. Pyrimme vähentämään ympäristön kuormitusta ja ilmastovaikutuksia työmatkojen yhteydessä ja kasvattamalla resurssi- ja energiatehokkuutta. 
 
Suora ympäristövaikutus muodostuu energian, materiaalien ja laitteiden käytöstä sekä matkoista ja kuljetuksista. Digitalisaatiolla on viime vuosina voitu vähentää ympäristökuormitusta. Ympäristöhaittoja vähennetään konkreettisesti esimerkiksi liikematkojen yhteydessä. Aktian työntekijöitä kannustetaan käyttämään työmatkoilla julkista liikennettä oman auton sijaan, ja tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi suositellaan puhelin- ja videokokouksia. Aktiassa pyritään kehittämään ja edistämään ympäristöystävällisiä rutiineja jokapäiväisessä toiminnassa. 
 
Haluamme lisätä tietoisuutta ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä. Pyrimme vähentämään paperinkulutusta ja korvaamaan perinteiset kirjeet sähköisellä postilla. Asiakkaille ja muille sidosryhmille tarjotaan tiliotteita, esitteitä, vakuutuslomakkeita, tuloskatsauksia ym. sähköpostitse tai verkkopankin kautta. Aktian kehittämän työkalun avulla asiakkaat voivat jatkossa allekirjoittaa sopimuksia sähköisesti verkkopankissaan. Mahdollisuuksia pankkiasioiden hoitoon digitaalisten kanavien kautta kehitetään jatkuvasti. 
 
Ympäristökysymykset ja kestävä kehitys otetaan huomioon myös Aktian luotonannossa ja sijoitustoiminnassa.
 
Palveluntuottajamme ovat pääasiassa kotimaisia ja pieneltä osin eurooppalaisia. Koska Aktialla on melko vähän palveluntuottajia, joista useimmat toimivat kansallisella tasolla, muodollista tarkastusprosessia ei noudateta. Olemme vakuuttuneita siitä, että korkeatasoiset palveluntuottajamme huomioivat sosiaaliset, eettiset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat toiminnassaan. Muodollisen tarkastusprosessin tarvetta arvioidaan säännöllisesti.
 
Aktia on päättänyt laatia vihreän hankintaohjeen, käytännesäännöt toimittajille käynnistää toimittajien riskiarvioinnin 2019. Aktia on alkanut rakentaa WWF's Green Office-verkostoa toimipisteilleen aloittaen päätoimipisteestään. 

 

Carbon footprint

Aktia osallistuu vuosittain CDP raportointiin ilmastonmuutoksen osalta. Maapallon hiilidioksidipäästöt ovat ajankohtainen teema, johon kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Aktialla on varainhoitajana mahdollisuus vaikutta ympäristöön sijoituspäätöstensä kautta, ja Aktian sijoitusprosessi johtaakin tutkitusti vertailumarkkinoita pienempään hiilijalanjälkeen. Rahastojemme hiilijalanjälki oli joulukuussa 2018 keskimäärin 49% oman markkinansa vertailuarvoa pienempi. Aktia raportoi omien suorien osakerahastojensa hiilijalanjäljen kaksi kertaa vuodessa. Osana CDP raportointia, Aktia raportoi myös konsernin CO2 intensiteetin mittareita, esimerkiksi neliömetriä, liiketoiminnan tuottoja, hallinnoitavissa olevia varoja ja täysipäiväisiä työntekijöitä (FTE) kohden. 
 
Aktia on myös CDP:n ilmastonmuutos-, vesi- ja metsäaloitteiden allekirjoittaja. Keväällä 2018 Aktia osallistui CDP:n Non-Discloser kampanjaan, joka kannustaa pörssiyhtiöitä kasvihuonepäästöjen raportointiin.