Kestävä sijoitustoiminta

Aktian vastuullinen sijoitustoiminta pohjautuu vakuuttuneisuuteen siitä, että vastuullisesti, kestävien normien mukaan toimiva yritys on pitkällä aikavälillä kannattavampi ja kilpailukykyisempi kuin yritys, joka ei huomioi näitä normeja.

Varainhoidossa Aktia pyrkii toimimaan vastuullisten ja kestävien periaatteiden mukaisesti. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita sovelletaan niin Aktia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastoihin kuin täyden valtakirjan varainhoitoon ja institutionaalisille sijoittajille tarjottaviin muihin sijoituspalveluihin.

Aktian sijoitusrahastojen hallinnoinnissa on vuodesta 2006 lähtien sovellettu Aktia Rahastoyhtiö Oy:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Periaatteita päivitetään säännöllisesti, viimeksi vuonna 2018. Ne rakentuvat integraation, poissulkemisen ja vastuullisen omistajuuden pohjalle.

Integraatio:

Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät (nk. ESG-tekijät) on integroitu sijoitusprosessiin. ESG-riskien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen luo paremman pohjan terveille sijoituspäätöksille.

Poissulkeminen:

Tietyt sinänsä lailliset toiminnan muodot voivat altistua negatiivisille tapahtumille, kuten vahingonkorvausvaatimuksille ja epäedulliselle julkisuudelle, jotka aiheuttavat vaikeasti ennakoitavia ja arvioitavia riskejä. Aktia välttää sijoituksia tällaisen riskiprofiilin yrityksiin, ja rahastot välttävät suoria sijoituksia yrityksiin, joiden pääasiallinen toimiala on uhkapelitoiminta, tupakkateollisuus tai aseteollisuus. Rahastot välttä- vät lisäksi suoria sijoituksia lapsityövoimaa käyttäviin yrityksiin.

Vastuullinen omistajuus:

Omistajaohjauksen osalta sovelletaan Aktia Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikkaa. Omistajapolitiikka antaa Aktialle mahdollisuuden tarvittaessa käyttää äänioikeuttaan rahastojen puolesta yhtiökokouksissa. Tarkoituksena on valvoa osuudenomistajien yhteistä pitkän aikavälin omistusintressiä. Omistajapolitiikkaa on viimeksi päivitetty vuonna 2012. Aktia olettaa, että suomalaiset pörssiyhtiöt noudattavat Arvopaperiyhdistys ry:n julkaiseman omistajaohjaussuosituksen mukaisia periaatteita.

Vuoden 2016 aikana aloitettiin projekti, jonka tavoitteena on nostaa profiiliamme vastuullisena sijoittajana. Aktia on 31.1.2017 alkaen tehnyt ISS-Ethixin kanssa vaikuttamista ja arvottamista koskevaa yhteistyötä. Arvottamispalvelun avulla tunnistamme yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskevia normeja. Vaikuttamispalvelun kautta osallistumme näiden yhtiöiden ohjaamiseen myönteiseen suuntaan ESG-kysymyksissä.

Institutionaalisille asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa omien vastuullisuutta koskevien kriteeriensä ja linjaustensa mukaan. Asiakkaan sijoitussalkkuun valitaan yhdessä sovittujen vastuullisten sijoitusten periaatteiden mukaisia rahoitusvälineitä. Näin asiakas voi suosia yrityksiä, jotka tuntevat ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa ja joissa noudatetaan hyvää hallintotapaa.

Aktia on vuoden 2016 alusta alkaen julkaissut säännöllisesti vastuullista sijoittamista koskevan katsauksen. Siihen sisältyy Aktian osakerahastojen CO2-profiilin kuvaus. Katsaus on saatavilla Aktian verkkosivuilla.

Määrätietoisella työllä olemme saavuttaneet vakaan aseman toimintaalueellamme. Toimintamallimme ja osaava henkilöstömme on jo monena vuonna saanut paljon myönteistä palautetta riippumattomissa asiakaskyselyissä. Aktia Varainhoito on valittu Suomen parhaaksi instituutioasiakkaiden varainhoitajaksi SFR:n (Scandinavian Financial Research) tutkimuksissa vuosina 2010, 2012 ja 2013 (Platinum Award), ja se on sijoittunut kahden parhaan joukkoon vuosina 2011, 2015, 2016 ja 2017 (Gold Award). Lisäksi Morningstar on nimennyt korkovarainhoitomme kaikkien kotimaisten ja Suomessa toimivien globaalien varainhoitajien joukosta Suomen parhaaksi vuosina 2013, 2014, 2015, 2018 ja 2019. 

Ruotsalainen rahastoanalyysiin erikoistunut Tell Media Group on jo kuutena peräkkäisenä vuotena (2010–2015) valinnut ulkoisia rahastoja tutkivan tiimimme Suomen parhaaksi. Tutkimusten tulosten mukaan vahvuuksiamme ovat mm. sijoitustuotteiden analyysi ja valinta, sijoituskokonaisuuksien kokoaminen, selvä sijoitusprosessi ja tuloksekas toiminta.