Yritysvastuu on osa liiketoimintastrategiaa

Aktiassa yritysvastuu on kiinteästi sidoksissa pankin jokapäiväiseen toimintaan, ja sen pohjana ovat Aktian arvot, visio, missio ja asiakaslupaus. Pyrimme toimimaan vastuullisesti asiakkaitamme ja yhteiskuntaa kohtaan. Aktiassa se merkitsee vastuullisten taloudellisten palvelujen tarjoamista asiakkaille omistajien ja yhteiskunnan etua unohtamatta. Aktian panos markkinoiden vakauteen toteutuu harkitun riskinoton ja vastuullisen asiakasneuvonnan keinoin. Konsernin strategia ohjaa Aktian yritysvastuutyötä, joka on kiinteä osa liiketoimintaa.
 
Aktian kehitys ja liiketoimintamahdollisuudet ovat riippuvaisia asiakkaiden, henkilöstön, omistajien ja sijoittajien sekä yhteiskunnan luottamuksesta yritykseen. Luottamuksen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi yritykseltä vaaditaan aktiivisuutta, läpinäkyvyyttä, korkeaa etiikkaa ja kaikilta osin vastuullista toimintaa.
 
Aktia on raportoinut kestävää kehitystä tukevista toimistaan vuodesta 2010. Yritysvastuuraportoinnissamme keskitymme siihen, miten voimme vaikuttaa yhteiskuntaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta. 
 
Paikallistasolla vastuutyömme on hyvin konkreettista: Tunnemme vastuumme työnantajana ja veronmaksajana. Tarjoamme turvallisia taloudellisia palveluja asiakkaillemme auttaaksemme heitä saavuttamaan vakaan taloudellisen perustan nyt ja tulevaisuudessa. Asiantuntijamme vierailevat kouluissa, yhdistyksissä ja yrityksissä auttamassa ihmisiä ymmärtämään paremmin omaa ja yrityksen taloutta sekä neuvomassa uusien digitaalisten palveluiden käytössä. Keskisuurena suomalaisena pankkina voimme toimia ja reagoida paikallisesti. Aktiassa asiakatyytyväisyys on tärkeimpiä onnistumisen mittareita, kun on kysymys luottamuksen ylläpitämisestä ja vahvistamisesta.
 
Meille on tärkeää, että paikallisyhteisö kasvaa ja voi hyvin. Merkittävä osa Aktian tuotosta ohjataan omistajasäätiöiden kautta paikallisten yhteisöjen käyttöön.