Sosiaalinen vastuu

Aktia on perinteisesti tukenut konsernitasolla kulttuuri- ja urheilutoimintaa. Suuri lapsille ja nuorille suunnattu tukipanostus on Stafettkarnevalen-liikuntatapahtuma. Tapahtuma kokoaa joka vuosi tuhansia suomenruotsalaisia nuoria eri puolilta maata, ja Aktia on toiminut yhtenä sen pääsponsorina jo vuosien ajan.

Aktia- ja säästöpankkisäätiöille maksetusta tuotosta noin 80 prosenttia palautuu yhteiskunnalle erilaisina tukina ja apurahoina. Säätiöiden lukumäärä on tällä hetkellä 30. Lähes kaikki Aktia- ja säästöpankkisäätiöt jakavat tukea paikallistoiminnalle. Tukea jaetaan lapsi- ja nuorisotoimintaan, kulttuuritoimintaan, koulutukseen jne. Säätiöt painottavat ympäristövastuuta ja tukevat ympäristönsuojelua edistäviä hankkeita. Säätiöiden avustukset ovat erittäin merkittäviä yksittäisten yhdistysten toiminnan turvaamiseksi.

Aktia on Naisten Pankin osakas. Naisten Pankki on kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseksi perustettu yhteisö ja rahasto. Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita, pienlainoja, ammattikoulutusta ja muuta toimintaa sekä muita uusia, innovatiivisia naisten yrittäjyyteen tähtääviä pilottihankkeita.

Vuonna 2019 Aktia päivitti hyväntekeväisyys- ja sponsorointipolitiikkansa, joka koostuu kolmesta pääteemasta hyväntekeväisyydelle. Nämä ovat 1) nuoret ja taloustaitojen vahvistaminen, 2) sitoumuksiemme hengessä (CDP ja Climate Action 100+) tehtävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ympäristön suojelua tukevat teemat, 3) monimuotoisuuden ja taloudellisen vakauden tukeminen.