Henkilöstövastuu

Aktian henkilöstövastuu pohjautuu lupaukselle huolehtia kaikkien hyvinvoinnista ja tukea kehitystä. Henkilöstö on Aktian tärkein voimavara. Hyvän tuloksen tekemisen edellytyksenä on hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö.
 

Työsuhteet

Vuodenvaihteessa Aktiassa oli työsuhteessa 790 henkilöä, joista 89 % oli kokopäiväisiä ja 11 % osa-aikaisia. Koko henkilöstövahvuudesta naisia oli 63 % ja miehiä 37 %.

 

Laaja osaaminen

Muuttunut asiakaskäyttäytyminen, digitalisaatio ja tekninen kehitys vaikuttavat osaamisen kehittämiseen. Aktiassa on käytössä laaja valikoima koulutusmoduuleja, ja useita koulutuksia järjestetään alueellisesti matkustamisen vähentämiseksi. Keskimäärin työntekijät käyttivät koulutuksiin 1,7 päivää vuonna 2018. 

 

Palkat ja palkkiot

Aktian palkka- ja palkitsemisjärjestelmän tarkoitus on tukea monipuolista osaamista, yhteistyötä ja työn kehittämistä muuttuvissa olosuhteissa, kuten liiketoiminnan kehittämisen asettamien vaatimusten ja niin yrityksen kuin sitä ympäröivän maailman muuttuessa. Aktian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää henkilöstön hyvää työpanosta. Henkilökunnan motivaation lisäämiseksi Aktia pyrkii vuosittain siirtämään osan voitosta henkilöstörahastoon.

 

Työhyvinvointi

Työympäristö on tärkeä osa henkilöstön arkipäivää ja työviihtyvyyttä. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan Aktiassa aktiivisesti työhyvinvointikartoitusten ja pulssimittausten avulla. Tavoitteena on vahvistaa työn iloon perustuvaa työkulttuuria.
 
Pulssimittauksia on tehty vähintään kaksi kertaa vuodessa vuodesta 2014 alkaen. Niiden tarkoituksena on selvittää henkilöstön keskuudessa vallitsevaa yleistä tunnelmaa kyselyhetkellä.
 
Pulssimittausten tuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tunne, että hallitsee työnsä ja että työn ja yksityiselämän välillä vallitsee tasapaino, on ensiarvoisen tärkeä. Työnantajana Aktia tukee työntekijöiden henkilökohtaisia resursseja mm. koulutuksella ja terveyttä edistävillä toimilla.