Henkilöstövastuu

Aktian henkilöstövastuu pohjautuu lupaukselle huolehtia kaikkien hyvinvoinnista ja tukea kehitystä. Henkilöstö on Aktian tärkein voimavara. Hyvän tuloksen tekemisen edellytyksenä on hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö.
 

Työsuhteet

Vuodenvaihteessa Aktiassa oli työsuhteessa 1026 henkilöä, joista 82 % oli kokopäiväisiä ja 18 % osa-aikaisia. Koko henkilöstövahvuudesta naisia oli 65 % ja miehiä 35 %.
 
Vuoden 2015 lopussa Aktian henkilöstömäärä oli pienentynyt 25 henkilöllä, n. 2 %, edellisvuodesta. 

 

Laaja osaaminen

Muuttunut asiakaskäyttäytyminen, digitalisaatio ja tekninen kehitys vaikuttavat osaamisen kehittämiseen. Aktiassa on käytössä laaja valikoima koulutusmoduuleja, ja useita koulutuksia järjestetään alueellisesti matkustamisen vähentämiseksi. Keskimäärin työntekijät käyttivät koulutuksiin 4,6 päivää vuonna 2016. 

 

Palkat ja palkkiot

Aktian palkka- ja palkitsemisjärjestelmän tarkoitus on tukea monipuolista osaamista, yhteistyötä ja työn kehittämistä muuttuvissa olosuhteissa, kuten liiketoiminnan kehittämisen asettamien vaatimusten ja niin yrityksen kuin sitä ympäröivän maailman muuttuessa. Aktian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää henkilöstön hyvää työpanosta. Henkilökunnan motivaation lisäämiseksi Aktia pyrkii vuosittain siirtämään osan voitosta henkilöstörahastoon. Vuoden 2016 voittopalkkio-osuus on 1,1 miljoonaa euroa.

 

Työhyvinvointi

Työympäristö on tärkeä osa henkilöstön arkipäivää ja työviihtyvyyttä. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan Aktiassa aktiivisesti työhyvinvointikartoitusten ja pulssimittausten avulla. Tavoitteena on vahvistaa työn iloon perustuvaa työkulttuuria.
 
Pulssimittauksia on tehty vähintään kaksi kertaa vuodessa vuodesta 2014 alkaen. Niiden tarkoituksena on selvittää henkilöstön keskuudessa vallitsevaa yleistä tunnelmaa kyselyhetkellä.
 
Pulssimittausten tuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Vuoden 2016 pulssimittausten tulokset osoittavat työntekijöiden olevan erittäin tyytyväisiä työtehtäviinsä, työyhteisöönsä ja johtamiseen. Tärkeimmät työniloa ja inspiraatiota luovat tekijät ovat onnistumisen tunne ja ylpeys saavutuksista. Tunne, että hallitsee työnsä ja että työn ja yksityiselämän välillä vallitsee tasapaino, on ensiarvoisen tärkeä. Työnantajana Aktia tukee työntekijöiden henkilökohtaisia resursseja mm. koulutuksella ja terveyttä edistävillä toimilla.
 
Vuoden aikana panostettiin lyhyiden sairauspoissaolojen vähentämiseen. Lyhyet sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi vuoden aikana.