Aktia ja yhteiskunta

Aktia vaalii säästöpankkiliikkeen vanhoja perinteitä yhteiskunnallisessa osallistumisessaan. Aktian juuret ovat Helsingin Säästöpankissa, joka aloitti toimintansa vuonna 1826. Jo silloin pankin perusajatuksena oli huolenpito ympäröivästä yhteiskunnasta, ja pankki onkin aina ollut tärkeä ja aktiivinen yhteiskunnan rakentaja.

Paikallisuus ja alueellisen toiminnan tukeminen ovat Aktian toiminnan tukipilareita. Konttorit ovat lähellä asiakkaita, kaupungeissa ja myös maaseudulla. Aktia haluaa taata toimivat pankki- ja vakuutuspalvelut myös haja-asutusalueilla.

Vuonna 2019 Aktia päivitti hyväntekeväisyys- ja sponsorointipolitiikkansa, joka koostuu kolmesta pääteemasta hyväntekeväisyydelle. Nämä ovat 1) nuoret ja taloustaitojen vahvistaminen, 2) sitoumuksiemme hengessä (CDP ja Climate Action 100+) tehtävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ympäristön suojelua tukevat teemat, 3) monimuotoisuuden ja taloudellisen vakauden tukeminen.
 

Aktia- ja säästöpankkisäätiöt

Aktian omistajarakenne on yleishyödyllinen. Suurin omistajaryhmä, Aktia- ja säästöpankkisäätiöt, omistaa 40 prosenttia osakkeista. Säätiöt perustettiin vuonna 1993 samalla kun Säästöpankki Aktiasta muodostettiin säästöpankkiosakeyhtiö. Tällä hetkellä säätiöitä on 31, ja ne sijaitsevat eri puolilla Aktian toiminta-aluetta.

Säätiöiden tarkoituksena on edistää säästämistä, tukea kotiseutua ja vaalia säästöpankkiliikkeen perinteitä. Aktia- ja säästöpankkisäätiöt toteuttavat tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti säästämistä edistävää työtä ja tutkimusta ja jakamalla toimialueillaan apurahoja lähinnä nuoriso-, urheilu-, kulttuuri- ja kotiseututoimintaan. Varat apurahoihin säätiöt saavat Aktiasta vuotuisen voitonjaon muodossa. Näin sulkeutuu ympyrä Aktian ja yhteiskunnan välillä.

Lisätietoja Aktia- ja säästöpankkisäätiöistä osoitteessa www.aktiasaatiot.fi.
 

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Aktia on tärkeä osa paikallisyhteisöä työnantajana ja finanssipalvelujen tarjoajana. Paikallistasolla Aktian konttorit tukevat kulttuuritapahtumia sekä urheilu- ja yhdistystoimintaa. Konserni on tiiviissä vuorovaikutuksessa viranomaisten, alan järjestöjen, tiedeyhteisöjen, koululaitoksen ja korkeakoulujen kanssa.